Kort om Hille Melbye
Hille Melbye Arkitekter har gjennom sin lange historie etablert seg som et solid og spennende arkitektkontor med en bred og variert oppdragsmengde. Med en stab på 52 personer behersker vi det store spennet fra overordnet byplanlegging til enkeltbygg, interiør og design.
Hille Melbye Arkitekter har gjennom sin historie fra etableringen i 1955 etablert seg som et arkitektkontor med bred og variert oppdragsmengde. Historisk sett har kirker, boliger og hytter vært sentrale oppdrag, men de siste 30 år har oppdragsmengden flyttet seg over til større og mer kompliserte prosjekter som større reguleringer, planarbeid, kjøpesentre, større boligprosjekter, kontorbygg og hoteller.  
Et fellestrekk ved prosjektene er høy kvalitet innenfor de gitte økonomiske rammebetingelser. Dette, kombinert med kreativitet og høy arkitektonisk standard, har gitt oss mange store oppdragsgivere både i det offentlige og i det private. 

Tradisjon og godt sosialt miljø har skapt en erfaren arbeidstokk som vet å gjennomføre prosjekter på en effektiv og god måte. Samtidig rekrutterer vi yngre arkitekter som utfordrer tradisjonelle løsninger. Kontoret kombinerer derved solid håndverk og stor arbeidskapasitet med kreative løsninger og faglig utvikling. Vi vektlegger en god dialog mellom oppdragsgiver, oss fagfolk og det offentlige for raskt å komme fram til de gode løsningene.

Hille Melbye Arkitekter jobber i størst mulig grad i team som besitter en sammensetning av den relevante generelle og spissete kompetanse. Våre arbeidsprosesser skal sikre sterk fokus på analyse, mulighetsrom og alternative løsninger innenfor prosjektets rammer. Vi vektlegger et solid verdiløft for alle interessenter; byggherre, samfunnet og sluttbruker - både på kort og lang sikt.
Historikk
Arkitektkontoret ble etablert i 1955 av sivilarkitekt Harald Hille. Etter et par år ansatte han sin første medarbeider og siden den gang har vi vokst og vokst.
Siden 1986 er vi på plass sentralt på Østkanten i Oslo. Vi har våre lokaler i en nedlagt transformatorstasjon, hvor vi har forskjellig virksomhet i flere etasjer.Vi er for tiden 52 på laget. Bedriften er heleid av de ansatte i felleskap. Vi har alltid drevet med kirker, men har etterhvert lagt flere og flere oppgaver til vår portefølje slik at vi i dag er et allsidig kontor. VI har gjennomført en stor mengde kjøpesenter, industribygninger, kontor, ombygginger, restaureringer av verneverdige bygg, planlegging og regulering. Kontoret blir ledet av en ledergruppe med Anna Christensen i spissen.

Priser kontoret har mottatt er:

- Arnstein Arneberg prisen 2012 for Infotjenester interiør
- Byggeindustriens pris «Året bygg» i 2010 for Lambertseter senter
- Statens Byggeskikkpris i 2007 for Kirurgibygget i Pilestredet park
- Oslo Bys Arkitekturpris i 2005 for Pilestredet park felt E1 
- Mursenterets Millenniumpris i 2000
- Betongtavlen i 1985 for Snarøya kirke, sammen med Odd Østbye 

Våre lokaler - H16
Hausmanns gate 16, 1.500m²
Sommeren 2001 flyttet vi inn i nye lokaler i Hausmannsgate 16, lokaler som tidligere var transformatorstasjon for Oslo lysverker.  I dette opprinnelig 13 meter høye rommet, har vi etablert 2 nye plan, som til sammen rommer omkring 60 arbeidsplasser. Lokalene innehar også fellesfunksjoner som sosiale møteplasser, møte- og stille- rom, kantine med mer.

I tillegg til egen virksomhet leier vi ut kontorplasser til andre arkitekter.  Sammen utgjør vi et sterkt og inspirerende faglig miljø, sentralt plassert i byen, med kulturkirken Jacob, og DogA,  (norsk design og arkitektursenter), som nærmeste naboer.
Data - BIM
IT-SYSTEM - HILLE MELBYE ARKITEKTER AS
Firmaet har ca. 50 brukere av IT-løsninger. Garnes Data har det totale drifts- og rådgivningsansvar for våre IT-løsninger og nettverk (se under). Cad-Q er samarbeidspartner og leverandør for tegneverktøyene Revit og AutoCAD. 

En superbruker-gruppe ved kontoret, ledet av kontorets IT-ansvarlig sørger for kontinuerlig utvikling av IT-løsninger og systemer i samarbeid med rådgivere og leverandører.
 
Vi har høy satsning på 3d-visualisering og bruk av BIM i prosjekteringsfasen, og vår strategi er at alle nye prosjekter skal gjennomføres med 3d-verktøyet Revit.  

Tegne- og visualiseringsprogrammer:  
-    Revit Architecture
-    Solibri Model Checker (BIM)
-    AutoCAD Architecture
-    3DS Max Design
-    Sketch-Up
-    Rhino
-    Adobe Photoshop og Illustrator
-    Focus Arealplan
-    Lumion
-    Enscape


Sentral godkjenning
Foretaket, Hille Melbye, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10)
- Søker i tiltaksklasse 3
- Prosjektering  av  Arkitektur i tiltaksklasse 3
- Prosjektering  av Vei, Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
- Prosjektering  av  Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3

Kvalitetssystem
Hille Melbye Arkitekter AS har sentral godkjenning som:
I samsvar med SAK10 § 10-1 har Hille Melbye Arkitekter AS et system for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Systemet gjennomgås og revideres kontinuerlig, blant annet ved lovendringer, kommunenes tilsyn i prosjekter, når det oppdages avvik, ved generelle innspill fra kontorets medarbeidere og for utvalgte prosjekter hvor det utføres internt tilsyn. 
Miljøprofil
Hille Melbye Arkitekter AS har miljøriktig prosjektering som et av sine satsningsområder. Vi har en egen gruppe internt med hovedformål å være oppdatert innenfor alle miljøaspekter i byggfaget og samtidig gi informasjon til de øvrige ansatte. Dette er et kontinuerlig arbeid da det er et område som er i stadig utvikling og endring.

Hille Melbye arkitekter er miljøfyrtårnsertifisert fra 1. kvartal 2013.

Vi har god kompeetanse innen BREEAM. Hille Melbye Arkitekter AS er medlem av Norwegian Green Building Council. 

Vi  er godkjent av Sellicha.

Hille Melbye har utført flere prosjekter med energi- og miljøfokus, og trekker særskilt fram:

- Kirkengen økologiske hagebygd på Skiptvedt, planlagt i tråd med økologiske prinsipper i samarbeid med Gaia-Oslo.
- Lambertseter Senter ferdigstilt i 2010
- Nybygg og rehabilitering av kjøpesenter til energimerkeklasse B som det første kjøpesenter i Norge.
- Infotjenester i Sarpsborg ferdigstilt i 2011
- Kontorbygg med energimerkeklasse A.
- Greverud Flerbrukshall
- Idrettshall med passivhus standard , under bygging


hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299