NYHETER
BOLIGBYGGING FOR FREMTIDEN
-Hille Melbye ute med ny boligrapport onsdag 11.04.2018
AA
Samfunnet har vært i endring over lang tid uten at boligbyggingen har fulgt etter. Med en ny rapport for arealeffektive boliger maner Hille Melbye Arkitekter til nytenkning.
Samfunnet har vært i endring over lang tid uten at boligbyggingen har fulgt etter. Med en ny rapport for arealeffektive boliger maner Hille Melbye Arkitekter til nytenkning.   

Forskningsrapporten Arealeffektive boliger med god bokvalitet er utarbeidet av Hille Melbye arkitekter med forskningsstøtte fra Husbanken og i samarbeid Høgskolen i Oslo og Akershus. Studien bygger på analyser av arealeffektive prosjekter i inn- og utland, og inneholder konkrete forslag til kompakte boligtypologier tilpasset ulike behov og livsstiler. Målet er å bidra til nytenkning rundt planløsning og kvalitet blant byggebransjen og boligkjøpere.

– Vi mener at det må være mulig å oppnå bedre bokvalitet ved å tenke utradisjonelt rundt rominndeling, bruk av arealer gjennom døgnet i et lengre tidsperspektiv. Boligkjøperen må få et bedre utvalg av areal- og energieffektive boligtyper, uten at det går på bekostning av bokvalitet, sier Trine Helle, prosjektleder og sivilarkitekt MNAL i Hille Melbye arkitekter.

Rundt halvparten av familiene i storbyer består i dag av kun én person. Mange lever som enslige foreldre på hel- eller deltid eller i storfamilier med dine, mine, våre barn. Andre har voksne boomerangbarn som bor hjemme i perioder. Den eldre befolkningen antas å eksplodere med aktive pensjonister, og de som er syke forventes å bo hjemme så lenge som mulig. Ulike samlivsformer gjør fremtidens beboere til en mangfoldig gruppe med forskjellige krav til bruk og funksjon.

I kontrast er de nye boligene som tilbys på markedet i dag ensartede med hensyn til planløsning, pris og uttrykk. Krav i TEK og høy kvadratmeterpris i pressområder fører til leiligheter med trange rom og begrenset bokvalitet. Utbygger velger ofte veletablerte løsninger for å unngå økonomisk risiko. Oslo kommunes leilighetsnorm regulerer også fordelingen av små og store leiligheter i populære bydeler. Kravet om at minimum 40 prosent av leiligheter i nybygg skal ha et bruksareal på over 80 kvadratmeter fører til mangel og prispress på små leiligheter.

– Arealeffektive leilighetsplaner med gode løsninger er ikke nødvendigvis avhengig av antall kvadratmeter. Det kan være interessant og nødvendig i visse tilfeller å avvike noe fra normen for å optimalisere boligene. Samtidig er det viktig med variasjon i leilighetsstørrelser. En god boligmiks gir grunnlag for et variert tilbud til beboere og sikrer kontinuitet i beboergruppen, sier prosjektleder Helle.

Ifølge regjeringens nettsider er «En god bolig og et trygt bomiljø en betingelse for et godt liv. Alle bør derfor sikres en bolig som tilfredsstiller deres behov». Forskningsrapporten imøtekommer utsagnet ved å legge frem fire konkrete forslag til arealeffektive boliger, med fokus på miljø, dagslys, takhøyde og mulighet for overlappende bruk av rom, samtidig som de er helt eller delvis tilgjengelige for funksjonshemmede. Alle boligene er fleksible med hensyn til inndeling av soner og rom, og kan på den måten tilpasses de individuelle beboerne og deres endrede behov over tid.

Hille Melbye arkitekter er opptatt av å bygge for fremtiden, og viderefører i dag flere av funnene fra forskningsarbeidet i konkrete prosjekter i Ullevålsveien, Teglverksgata i Oslo samt med studioleiligheter ved Askim togstasjon.

– Vi ønsker å sammenstille typologier, anvende og moderere disse på reelle tomter og videreutvikle ideene våre i nært samarbeid med interesserte boligutbyggere, sier Helle.

Forskningsrapporten ble ferdig i 2017 publisert på Husbankens sider i mars i år.

Les hele rapporten under:
TREVAREDAGENE 2019 torsdag 31.01.2019
Camille
Boligbehov i endring
Mangel på rimelig boligalternativer, endring i livsstil og høy grad av ensomhet på tvers av generasjoner tilsier at det er på tide å tenke nytt rundt boligutvikling. 
I dag er Hille Melbye på Trevaredagene og snakker om behovet for nye boformer og hvordan man kan bygge vinnerlag.

hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299