NYHETER
Utvidelse av Lagunen Storsenter har offisielt åpnet! fredag 16.11.2018
Camille
Dette er første fase i utviklingen av Rådal sentrum.
Utbyggingen innebærer fortetting og urban struktur, med kvartaler, gågater og allmenninger, levende fasader, parkering under bakken, et utvidet handels- og serveringstilbud – og ikke minst etablering av kino og treningssenter.

Utvidelsen ferdigstilles i sin helhet i 2019. Dette gjelder i hovedsak utomhusområdet mot sør, treningssenter samt kinoanlegg, bestående av 9 kinosaler.
Mer oppmerksomhet rundt 'fremtidens boformer' mandag 10.12.2018
Camille
Hille Melbye ble invitert på (muligens) Norges viktigste møteplass for byutvikling og framtidens mobilitet.
Det var et spennende program på Evolve Arena på torsdag! Vi håper Hille Melbyes tanker om fremtidens boformer kan inspirere til nye løsninger som tilrettelegger for sosialt fellesskap og imøtekommer mangfoldet i byene våre. Takk for oss!
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299