NYHETER
Utvidelse av Lagunen Storsenter har offisielt åpnet! fredag 16.11.2018
Camille
Dette er første fase i utviklingen av Rådal sentrum.
Utbyggingen innebærer fortetting og urban struktur, med kvartaler, gågater og allmenninger, levende fasader, parkering under bakken, et utvidet handels- og serveringstilbud – og ikke minst etablering av kino og treningssenter.

Utvidelsen ferdigstilles i sin helhet i 2019. Dette gjelder i hovedsak utomhusområdet mot sør, treningssenter samt kinoanlegg, bestående av 9 kinosaler.
TREVAREDAGENE 2019 torsdag 31.01.2019
Camille
Boligbehov i endring
Mangel på rimelig boligalternativer, endring i livsstil og høy grad av ensomhet på tvers av generasjoner tilsier at det er på tide å tenke nytt rundt boligutvikling. 
I dag er Hille Melbye på Trevaredagene og snakker om behovet for nye boformer og hvordan man kan bygge vinnerlag.

hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299