Kirker og kultur
galleri
år:
2009
Status:
Åpen internasjonal konkurranse - ikke premiert
Bruttoareal:
ca 2.300m²
Tiltakshaver:
Ålesund kommune
Last ned prosjektet som PDF
Hatlehol kyrkje
Konkurranse om ny kirke i Hatlehol sogn
Prosjektet ønsker å skape en åpenhet mot øst og kirkegården og en beskyttende vegg mot vest, som skjermer mot vei og biltrafikk i nord. Programmet plasseres på tomten slik at landskapet og bygningsmassen danner skjermende vegger mot vest og nord.

Vi får en situasjon der to forskjellig plassrom dannes - en intim og skjermet inngangsituasjon på tomtens høyeste punkt ved tårnet, og et mer åpent rom som retter seg mot de fantastiske omkringliggende fjellene i øst og syd. Begbyggelsen ligger som beskyttende armer i tomtens bakkant.

I selve kirkebygget er de sakrale funksjonene holdt på inngangsplanet, mens profane funksjoner som meninghetssal og rom for fritidsaktiviteter er lagt i underetasjen. Dermed oppnår man et kompakt bygg som samtidig ivaretar en høytidsfølelse rundt de sakrale funksjonene. Kirkerommet er fritt innredet med utstrakt bruk av skjulte overlys og transluscente vegger som gir rommet en spesiell glød.

Krav om et stort antall parkeringsplasser er løst i tomtens randsone, med parkeringsplasser som føyer seg inn i landskapsformasjonene.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299