Kirker og kultur
galleri
år:
2014
Status:
Konkuranseprosjekt
Last ned prosjektet som PDF
Maritimt vitensenter i Tungevågen, Randaberg
Åpen arkitektkonkurranse utlyst av Norske Arkitekters Landsforbund om nytt Maritimt vitensenter
«Vindauget» har ambisjonen om å kombinere det oppsiktsvekkende og spektakulære med det lavmælte og stedstilpassede for skape en attraktiv møteplass, en engasjerende kunnskaparena og en forsterket naturopplevelse. I møtet mellom disse ytterpunktene kan «Vindauget» gi noe nytt og unikt til Tungevågen. 

Landskapet karakteriseres av langstrakte sletter med beitemark, små tun-dannelser, en røff kystlinje, og vid horisont med flott utsikt i ulike retninger.  «Vindauget»  ønsker å skape rammer for spennende møter mellom disse situasjonene. 

Vitensenteret skal gi innsikt i og kunnskap om havbruk, maritim industri og Kystverket. «Vindauget» tilstreber en funksjonell, fleksibel og robust arkitektur som muliggjør en stimulerende formidling av denne kunnskapen. Senteret skal symbolisere et vindu mot vitenskapens univers. Forslaget skal vekke nyskjerrighet og undring hos både besøkende og forbipaserende til lands og havs. Det vil kunne bli et unikt arkitektonisk landemerke som uttrykker sterk tilstedeværelse uten å ta luven av stedets særegne karakter.

«Vindauget» forholder seg til landskap, funksjon og arkitektur både som konsept og begrep. I  årerekker har mennesker gløttet ut av jærhusenes vindauger mens de skjermet seg mot stedets nådeløse værforhold. Motto «Vindauget» kan forstås som et bilde på behovet for å skjerme seg  mot naturkreftene  men samtidig kunne se ut i verden. Og slik et lysende vindu forteller omgivelsene at «jeg finnes», skal vitensenteret i Tungevågen bli et innbydende maritimt vitensenter plassert i Jærens storslåtte landskap.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299