Kirker og kultur
galleri
år:
2008
Status:
1 premie i parallelloppdrag
Bruttoareal:
ca 4.400m²
Tiltakshaver:
Kristiansand akvarium
Last ned prosjektet som PDF
Regnskogsakvariet, Kristiansand
Nybygg museum / regnskogsakvarie
Midt på tomten ligger en høyderygg som deler tomten i to. Den nordre delen vender seg mot området langs motorveien. Delen av tomten som ligger syd for høyderyggen har gode solforhold, er avskjermet fra motorveiens støy og har fin utsikt.

Innkjørsel og parkering legges på den nordre delen mot E18. For å få kontakt med det søndre området ”skjærer” vi gjennom høyderyggen og etablerer en kontakt mellom disse to delene av tomten. I mellomrommet bygges entréen/servicebygget. Fjellveggenes sider bevares som naturlige vegger inne i bygningen. 2 etg. er tenkt som en bro som ”svever” over det utskårne mellomrommet. Denne delen krager ut og markerer seg tydelig mot parkeringen for de besøkende.

Kuppelen - utstillingsdelen plasseres på søndre del av tomten delvis inn i høyderyggen. Kuppelens store skala passer godt inn i det store landskapsrommet som den er plassert i. Kuppelens høyde og form vil fungere som et skilt mot E18 som vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet for forbireisende.

Høyderyggen binder sammen bygningskroppene fysisk og visuelt. All kommunikasjon mellom servicebygget og utstillingen skjer gjennom høyderyggen.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299