boliger
galleri
år:
2018
Status:
Mulighetsstudie
Last ned prosjektet som PDF
Teglverksgata 12
Ombygging av loftet til en eksisterende varmesentral med boliger som forslag
Bygget inngår i det historiske Freia kvartalet og det er knyttet bevaringsinteresser til deler av det. 
Innfallsvinkelen til dette forslaget er et ønske om å anvende tilgjengelig areal i byen og drive med en form for byreparasjon. Boliger på toppen av dette bygget er en av flere spennende muligheter vi har vurdert for ny bruk. Løsninger over to plan er spesielt egnet i dette tilfelle da byggets heis og trappehus ikke går lenger opp enn til første boligplan i dag. 

Som illustrasjonene viser foreslår vi her et lite bofellesskap på dette taket, med felles innerom og uteplass rundt den ikoniske pipa.

I dag er det flere toppetasjer som anvendes til penthouse leiligheter for de mest pengesterke. Her foreslår vi seks mindre leiligheter og en unik boopplevelse for de med mindre plassbehov og et ønske om en litt større grad av fellesskap med andre. 

I relasjon til dette mulighetsstudie ble det også utarbeidet en ny boligrapport: Arealeffektive boliger med god bokvalitet
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299