boliger
galleri
år:
2016
Status:
Paralelloppdrag
Bruttoareal:
Bruttoareal ca. 23 000 m2
Tiltakshaver:
Wergelandskvartalet AS
Last ned prosjektet som PDF
Wergelandskvartalet
Hille Melbyes forslag i et parallelloppdrag på en sentrumstomt i Eidsvoll Sundet.
Oppdragsgiveren ønsker å utvikle to kvartaler i Eidsvoll sentrum til næring og boliger. Tomten byr på flere utfordringer da den ligger nært opptil den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Eidsvoll og er utsatt for flom fra elven. Samtidig er den viktig for å skape et levende sentrum med gode urbane kvaliteter.   En effektiv utnyttelse av tomta har vært viktig for å sikre økonomien i prosjektet. Dagens sentrum har hovedsakelig bygninger på 2-4. etasjer og en del av denne består som nevnt av bevaringsverdig trehusbebyggelse. Vi har derfor jobbet mye med volumstudier og med en variasjon i boligenes høyder og veggliv.   I første etasje vil bebyggelsen fylle størstedelen av kvartalenes grunnflate og bestå av butikker og servicefunksjoner med virksomheten rettet ut mot de omkringliggende gatene. En innvendig passasje deler kvartalene i to og knytter seg til et lite torg ved hver inngangssituasjon.   Fra 2. etasje og oppover har vi delt inn boligene i to klassiske, bymessige karréstrukturer. Vi ønsker at kvartalene visuelt skal fremstå som flere ulike volumer og har derfor jobbet med variasjoner i høyde og inntrekninger i vegglivet. I en videre utvikling av prosjektet vil vi fortsette å jobbe med fasadematerialer og utforske hvordan vi kan bryte opp og binde sammen kvartalet slik at det bygger videre på Eidsvolls identitet og står godt mot det karakteristiske trehusmiljøet.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299