byform/planarbeid
galleri
år:
2017
Status:
innspill til reguleringsplan
Entreprenør:
Bymiljøetaten, Oslo kommune
Last ned prosjektet som PDF
BRYNSENG TORG
Utforming av kollektivknutepunkt med konsept for torg og stasjonsløsning på Brynseng torg i Oslo.
Paralelloppdrag i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim for innspill til pågående omregulering av Brynseng torg og gateterminal. Utvikling av grep for nytt kollektivknutepunkt som samordner alle trafikantgrupper og etablerer nytt torg med gode kvaliteter på Bryn. Hensikten er å minimere overgangene mellom de ulike trafikantgruppene på et nytt felles stasjonsgulv som øker lesbarhet og veifinning og som kan opparbeides som nytt kraftsenter i området. Tilrettelegger for meget gode næringsarealer for etablering av signalbygg som kan brukes til å bygge lokal identitet og karakter. Ny bebyggelse definerer og avgrenser nytt torg med svært gode sol- og siktforhold, noe som forenkler etablering av utadvendt virksomhet som vil aktivisere bruk av offentlig rom.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299