byform/planarbeid
galleri
år:
2015 -
Status:
Last ned prosjektet som PDF
GREFSEN STASJONSBY - GANG OG SYKKELBRO
Mulighetsstudiet for nye gang - og sykkelbro over Grefsen stasjon
Dette mulighetsstudiet ble tegnet i samarbeid med DOF Engineers for Oslo Kommune. En gang - og sykkelbro er foreslått for å sørge for at utbygging av Grefsen Stasjonsby kan fortsette i følge reguleringsplanen. Brokonstruksjonen er så lett og effektiv som mulig, mens rekkverket er den visuelle hovedattraksjonen. Rekkverket bølges opp og ned langs broen for å følge de ulike høydekravene over veien, trikk - og togsporene og grønntområdet. Spilene har ulik vinkel i et mønster som muliggjør ulikt utsyn gjennom rekkverket når man beveger seg bortover broen. Noen steder er vinkelen slik at man i gangretningen ikke ser ut, for eksempel der utsynet kun er trafikkert vei eller ved boligbebyggelsen. Andre steder, som ved Grefsen stasjonsbygning, vris vinkelen for å ramme de fineste utsiktene.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299