Interiør
galleri
år:
2007
Status:
Forprosjekt
Bruttoareal:
ca 20.000m², eksisterende bebygg
Tiltakshaver:
Statnett SF
Last ned prosjektet som PDF
SPAH prosjektet - Statnett, Oslo
Ombygging og rehablitering av Statnetts lokaler på Husebyplatået.
I 2007 fikk Hille Melbye arkitekter AS i oppdrag av Statnett å være med på prosessen med å skape nye og innovative kontorløsninger i forbindelse med en pågående organisasjonsutvikling.

Arkitekten sammen med engasjert arkitekturpsykolog fikk i oppdrag å avholde workshop der alle ansatte fikk komme med innspill. Workshopen ble holdt i to omganger, og i andre omgang ble de ansatte presentert for et konsept med åpne, gruppebaserte løsninger. Den sterke motstanden mot å forlate cellekontorløsningen er gjennom denne brukerprosessen etter hvert erstattet med de fleste ansattes aksept for en ny og åpen løsning. Det har også vært avholdt workshop med tema ”kunne arbeidsplassen”, med ansatterepresentanter og vår interiørarkitekt i regi av Sintef. Her tok man for seg utformingen av den enkelte arbeidsplassen.

Med bakgrunn i det nye konseptet har vi tegnet inn åpne, gruppebaserte kontorløsninger med plass til ca 650 ansatte, med tilhørende kantine, møterom og øvrige fellesfunksjoner i de 3 hovedbyggene på Husebyplatået. Noreveien 24 er ført frem til rammetillatelse og detaljprosjekt.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299