senter og forretning
galleri
år:
2012-2019
Status:
Under oppføring
Bruttoareal:
Ca. 420.000 M²
Tiltakshaver:
Lagunen Eiendom AS
Last ned prosjektet som PDF
LAGUNEN, BERGEN
Utvidelse av Lagunen kjøpesenter i Bergen
På oppdrag fra, og i samarbeid med Lagunen Eiendom har Hille Melbye Arkitekter AS utviklet en områdeplan for Lagunen/ Rådal sentrum, Bergen. Området er i dag preget av bilbasert handelsvirksomhet, og har et stort behov for opprustning, men også et stort utviklingspotensial.   

Bybanen mellom Bergen og Flesland får stoppested i Lagunen, og med etablering av en integrert kollektivterminal (bussterminal) åpner det seg muligheter for å utvikle området til å bli et viktig sentrumsområde for den sørlige del av Bergen. Innenfor planområdet er det utviklet en ny, variert bebyggelse med 66.000 m2 boliger inkl. barnehage, 92.000 m2 kontorer/tjenesteyting, 133.000 m2 forretning (hvorav 37.000 m2 eksisterende) samt parkeringshus på totalt ca 130.000 m2.   

Utbyggingen er organisert som 3 utbyggingsområder, det sentrale senterområdet med Bybanestasjonen, bussterminalen og forretningssenteret, Laguneparken utformet med en kvartalstruktur med en blanding av kontor/tjenesteyting, forretninger og boliger samt Kalgahaugen, en høyde nord i området med utsikt over Apeltunvannet med fortrinnsvis boliger, men også med barnehage og noe kontor/tjenesteyting. Spesielle utfordringer for utformingen av planområdet har vært å ta hensyn til eksisterende bygningstrukturer samtidig som området transformeres til et moderne, velfungerende sentrumsområde. 

Løsningene som er valgt vil sikre en hensiktsmessig utbyggingstakt  og  sikre  kontinuerlig  drift av eksisterende virksomheter i de forskjellige  utbyggingsfasene. Utviklingsprosessen er ført frem til en reguleringsplan for området, som er fremmet av Bergen kommune ved hjelp av Ramböll som reguleringsarkitekt.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299