profil

Lidenskap for byliv og varig
arkitektur

I over 50 år har vi vært der folk møtes og levert prosjekter som skaper aktivitet, fellesskap og tilhørighet til sine omgivelser. Arkitektur i spennet mellom tradisjon og nytenkning kjennetegner vårt arbeid. Vi hjelper kundene våre med å finne varige og robuste løsninger for morgendagens bruk. Om det er overordnet byplanlegging eller enkeltstående bygg som er oppgaven, er Hille Melbye Arkitekters ambisjon å skape levende rom og opplevelser som folk blir glad i.

Bærekraft – våre prinsipper

Bærekraft handler for oss om sosiale, økologiske og økonomiske hensyn, og det kreative mulighetsrommet som oppstår i møtet mellom disse. Ved å kombinere levende nabolag og møteplasser for alle, med biologisk mangfold og lave klimautslipp, bidrar vi til å forme et inkluderende samfunn med løsninger som tar vare på planeten vår.

Vi engasjerer oss i pilot- og forskningsprosjekter som gir spisskompetanse på sosiale boformer og ombruk/sirkulært design. I takt med bransjens økte fokus på klimavennlige løsninger har vi utviklet en egen strategi og metode for bærekraftig design, som er integrert i vår arbeidsprosess.

Levende nabolag

 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3
 • Punkt 4

Byliv for alle

 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3

Lave CO2-utslipp

 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3
 • Punkt 4

Biologisk mangfold

 • Punkt 1
 • Punkt 2
 • Punkt 3