vår modell

Selveide og uavhengige,
kunnskapsrike og dedikerte

Hille Melbye er et anerkjent og mangfoldig arkitektkontor i Oslo. Vi har bygget kompetanse siden 1955 og er i dag et av få kontorer med en uttalt strategi om å møte fremtiden som uavhengige og selvstendige. Vår ansatte-eide modell sikrer et sterkt og stabilt arbeidsmiljø, med et brennende engasjement for faget og for våre oppdrag.

Rett kompetanse til riktig tid; alltid den beste på jobben.

Vi har tette relasjoner til våre kunder og kort vei fra forespørsel til riktig bemanning. Med spesialkompetanse på alle relevante fagområder, og et bredt kontaktnett av rådgivere, kan vi tilby stabile, fruktbare og effektive prosesser, fra oppstart til ferdige løsninger.