Title One

Title Two

Title Three

Profile

overlay

Det hele startet med...

Vi har bygget kompetanse siden 1955, og har i dag en bred og variert oppdragsmengde som rommer alt fra overordnet byplanlegging til enkeltbygg oginteriør

 

Staben på 51 ansatte har en god miks av høy kompetanse og ansiennit etkombinert med unge
krefter som utfordrer tradisjonelle løsninger. Vi jobber
målrettet med miljøriktig prosjektering og sosial
bærekraft i våre prosjekter, og har en dedikert
faggruppe som sørger for at vi til enhver tid ut vikler
prosjekter med høy kvalitet. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert.
En god dialog mellom oppdragsgiver, fagfolk og det
offentlige er avgjørende for å komme raskt fram til de
gode løsningene. Hos Hille Melbye Arkitekter
vektlegger vi god byggeskikk innenfor de gitte
økonomiske rammene, med fokus på et solid verdiløft
for byggherre, samfunn og sluttbruker–både på kort
og lang sikt.

Om oss

Dette er
Hille Melbye

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Alf Felberg

Sivilarkitekt mnal

Adresse

Vi er alltid på utkikk etter dyktige og entusiastiske arkitekter . Vi kan tilby faglige utfordringer og et meget godt arbeidsmilj

Send CV og portfolio til

jobb@hmark.no

Jobbe hos
HM

overlay

Omtale

overlay

Arkitektnytt – Teglen, Spikkestad kirke-og kultursente

NbyNorwegian – FutureCities,SharingisCaring

MurogBetong – Teglen,Spikkestadkirke-ogkultursenter

Arkitektnytt – Teglen, Spikkestad kirke-og kultursente

NbyNorwegian – FutureCities,SharingisCaring

MurogBetong – Teglen,Spikkestadkirke-ogkultursenter

Arkitektnytt – Teglen, Spikkestad kirke-og kultursente

NbyNorwegian – FutureCities,SharingisCaring

MurogBetong – Teglen,Spikkestadkirke-ogkultursenter

Arkitektnytt – Teglen, Spikkestad kirke-og kultursente

NbyNorwegian – FutureCities,SharingisCaring

MurogBetong – Teglen,Spikkestadkirke-ogkultursenter

 

Oppdragsgivere

overlay