boliger
galleri
år:
2012
Status:
Reguleringsforslag
Bruttoareal:
20 leiligheter
Tiltakshaver:
Oslo Bygningsarbeiderforening
Last ned prosjektet som PDF
ÅSMUNDRUD, HURUM
Forslag til regulering av bolighus med 20 leiligheter med beliggenhet rett ved sjøen i Hurum kommune.
Tomten ligger østvendt med orientering mot sjøen, sentralt i tettstedet Sætre, i Hurum kommune. Tidligere var eiendommen i bruk som Malersvennenes feriehjem. Våningshuset Åsmundrud, i sveitserstil, er trolig oppført omkring 1870. Villaen er foreslått regulert til bevaring.  Forslaget innebærer en utbygging av bakenforliggende del av eiendommen til leiligheter. Det er tatt hensyn til at mest mulig av naturmiljøet langs sjøen og rundt den verneverdige villaen bevares.  Leilighetsbyggene er foreslått oppført i 2 etasjer med en inntrukket leilighet i hver toppetasje. Bygningene trappes ned mot terreng og skal smalne inn mot 3dje etasjene, for å nedskalere volumene i forhold til omgivelsene. Parkering er planlagt i garasjekjeller under bygning A og B. Form og materialbruk ønsker ikke å konkurrere med den bevaringsverdige, hvite villaen og badehuset som ligger like ved, og er tenkt utført i jordfarget tegl som harmonerer med naturen omkring.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299