boliger
galleri
år:
2012
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
6.400M²
Tiltakshaver:
Urbaniom as
Entreprenør:
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Last ned prosjektet som PDF
RÅDHUSPLASSEN, ÅS
BOLIG, KONTOR OG FORRETNINGSANLEGG / FRA REGULERING TIL GJENNOMFØRING
I sentrum av Ås er et helt kvartal blitt transformert. Dette prosjektet er ombygging og tilbygging av et eksisterende bygg, hvor det er kommet 11 nye leiligheter i tillegg til eksisterende hybler og leiligheter, ca 1200 m2 kontorer og ca 800 m2 forretninger. Det eksisterende bygget er bygget til på 2 sider i 1 til 4 etasje, og har fått en ekstra etasje over. Det er anlagt 2 takhager for boligene.   

Bygget er konstruert av prefabrikkerte betongelementer med stål bæresystem. Ytterveggene består av lettvegger med 250 mm isolasjon og kledd med tegl, luftet puss-system og plater.   

Tilpassing til eksisterende bygningsmasse har gitt utfordringer til estetiske og tekniske løsninger. De tekniske løsningene er i stor grad blitt løst underveis i prosessen, mens de estetiske tilpasningene har tatt utgangspunkt i omkringliggende bygninger. Denne delen av Ås er preget av bygninger med fasadebånd i tegl og natursten fra 70-tallet. Vi ønsket å videreføre dette særpreget mot Rådhusgaten med stramme teglbånd mellom vindusrekker, samtidig som vi legger en mer løs form over og rundt bygningen i form av en rødpusset bølgende 4. etasje med rømningstrapper på hver side.   

Prosjektet er omsøkt etter TEK 07. Kontordelen søkes å oppnå energiklasse A. Hille Melbye Arkitekter AS har vært ansvarlig søker for prosjektet.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299