boliger
galleri
år:
2013-2019
Status:
Vedtatt i Bærum kommunestyre 2019
Bruttoareal:
145.000 - 170.000 m2
Tiltakshaver:
FOSSUM EIENDOM AS OG OBOS NYE HJEM
Last ned prosjektet som PDF
Fossum områderegulering
Områdeutvikling og planarbeid.
Fossum områdeplan viser en transformasjon fra eksisterende industriområde til et godt og miljøvennlig boligområde med sentral beliggenhet og landlige kvaliteter. Det legges opp til ca 200.000 m² BRA bolig og tilhørende sosial infrastruktur som skole, barnehager, nærsenter, bo- og behandlingssenter samt en utvidelse av eksisterende idrettsarealer. Planforslaget er tilpasset landskapet og natur- og kulturhistoriske verdier i planområdet, og tilrettelegges for offentlig tilgjengelige friområder, turveier og gang- og sykkelveier.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299