boliger
galleri
år:
2010-2012
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca 23.000m²
Tiltakshaver:
Strømsneset Eiendom AS og Coop Sør-Helgeland AS
Last ned prosjektet som PDF
HAVNESENTERET, BRØNNØYSUND
Flerbruksbygg med boliger og næringsarealer
Prosjektet vil ligge som et stort kvartal i Brønnøysund sentrum, i forlengelse av dagens kjøpesenter, Havnesenteret. Utbyggingen ligger i nord-sydlig retning, mellom Havnegt. og Storgt, og får sin vestfasade ut mot sjøen og småbåthavnen. Forut for byggesaken ble det foretatt en omregulering.

Anlegget består av parkeringskjeller og en sammenhengende 1. og 2. etasje med parkering og kjøpesenter. Over forretningsdelen er det plassert 4 stk boliglameller i 3 etasjer, der øverste etasje er inntrukket. Mellom boliglamellene er det planlagt takhager. Mot eksisterende kjøpesenter ligger et lett mellombygg med glasstak.

Prosjektet inneholder 71 leiligheter, ca 7.500m² forretningsareal og ca 6.000m² parkering. Fasadene vil bestå av en kombinasjon av betongelementer, trekledning og sementbaserte fasadeplater lagt som vestlandspanel.

Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299