boliger
galleri
år:
2015
Status:
Mulighetsstudie
Bruttoareal:
ca. 2100 m²
Tiltakshaver:
Eiendoms og byfornyelsesetaten
Last ned prosjektet som PDF
KONGEVEIEN 12, OSLO
Boliger i Kongeveien. Mulighetsstudie for Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune
Eiendommen Kongeveien 12 ligger i bydel Vestre Aker, sørvest for Holmenkollen hoppbakke, og eies av Oslo kommune. Mulighetsstudien skal utrede eiendommens potensiale til boligformål. I første fase av studiet ble også dagens regulerte formål som er allmennyttig formål (ungdomsherberge) utredet med løsninger for sportell innenfor gjeldene regulerings byggegrenser og etasjetall. Det ble i første fase klarlagt at tomten egner seg meget god til boligformål og tre boligkonsepter er utviklet videre. Mulighetsstudien viser rekkehus, byvillaer og leilighetsbygg. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å omregulere tomten.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299