boliger
galleri
år:
2011
Status:
Rammesøknad 2013
Bruttoareal:
5.300m²
Tiltakshaver:
Solon Eiendom AS
Last ned prosjektet som PDF
LANDSNES HAGE, ASKER
Boliger
Eiendommen har siden 1990 blitt benyttet til gartneri og planteskole, da den har vært regulert til jord og skogbruksgartneri. I kommuneplanen for Asker 2007-2020 er eiendommen avsatt til boligformål. Eieren av tomten ønsket å avvikle planteskolen og å utvikle eiendommen i samarbeid med et utviklingsselskap, i tråd med kommuneplanens intensjoner.

Prosjektet består av sju bygninger med til sammen 45 leiligheter rundt to tun. Leilighetene varierer i størrelse fra 50-160m². Fem av byggene har to hovedetasjer med tilbaketrukket toppetasje, mens to av byggene har kun to hovedetasjer. Boligene er funksjonelle og universielt utformet med med hensyn til adkomst, planløsning og uteområder. Det er to grønne og stille tun med litt forskjellig karakter. Mellom bebyggelsen og eiendomsgrenser vil avstander variere og skape rom for oppholds- og lekeaktiviteter rundt anlegget. Leilighetene får romslige balkonger og terrasser primært mot syd og vest. Balkongene er tenkt delvis overdekket og inntrukket i bygningsvolumet som gir mulighet for innglassing. Det er underjordisk garasjeanlegg med plass til bil og sykkelparkering, sportsboder og tekniske rom. 

Byggene er tenkt utført i en human modernistisk, miljøvennlig og detaljrik arkitektur. Takformene blir flate med innvendig taknedløp. Det vil bli brukt elementer som panel, glass og betong i fasader og anlegg. Bygningsvolumene brytes opp ved hjelp av materialbruk, sprang og høydeforskjeller.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299