boliger
galleri
år:
2012-13
Status:
ferdigstilt
Bruttoareal:
11.400M²
Tiltakshaver:
JM NORGE AS
Entreprenør:
ØIE AS
Last ned prosjektet som PDF
MALERHAUGVEIEN 34, OSLO
BOLIGANLEGG / FRA REGULERING TIL GJENNOMFØRING
I den nye Ensjøbyen har vi prosjektert et boliganlegg med 83 leiligheter av varierende type og størrelse. Tomten er sterkt skrånende mot vest og de fleste leilighetene har gode utsikts- og lysforhold. Bygningene er lagt i en vinkelform i 5 etasjer mot veien i øst og et næringsbygg i nord. Private terrasser og balkonger åpner seg mot et felles terrassert uterom mot sør og vest. Et mindre, lavereliggende bygg i det sørvestlige hjørnet av tomten avslutter bygningsmassen og definerer kvartalet og det felles utearealet.   Tomtens topografi har vært en utfordring med tanke på tilrettelegging for bevegelseshemmede og atkomst for biler. Utearealet har tilgang fra bygningene på flere nivåer. Felles parkeringskjeller har atkomst i 2 plan fra Malerhaugveien.   

Bygget er konstruert av prefabrikkerte betongelementer med stål i gavlene. Ytterveggene består av lettvegger med 200 mm isolasjon og kledd med luftet puss-system. Leilighetene er sprinklet og har balansert ventilasjon.   Vi har ønsket å gi bygget et lyst og hyggelig preg. Rundt vindusåpninger og på balkonger er det benyttet treverk som skaper liv i fasaden og gir et varmt og intimt uttrykk.   Prosjektet er omsøkt etter TEK 07.
Hille Melbye Arkitekter AS har vært ansvarlig søker for prosjektet.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299