boliger
galleri
år:
2010-2012
Status:
Godkjent rammesøknad 2012
Bruttoareal:
4.500m²
Tiltakshaver:
Skolegården Grimstad A/S
Last ned prosjektet som PDF
SKOLEGÅRDEN, GRIMSTAD
Vinner av arkitektkonkurranse for boliger
Skoletomten ligger sentralt i øvre del av Grimstad sentrum. Eiendommen har tidligere blitt brukt til skole, men ble i 2001 regulert til boligformål. Reguleringen gir muligheter for en bebyggelse fra 3-5 etg fordelt på 3 felt. Skolegården Grimstad AS arrangerte våren 2010 en arkitektkonkurranse for eiendommen. Hille Melbye Arkitekter ble utpekt som vinner og bedt om å videreføre prosjektet fram til rammesøknad.

Den foreslåtte bebyggelsen omkranser et indre gårdsrom med 4 bygninger. Bebyggelsen har en klar avgrensning fra den tradisjonelle trehusbebyggelsen langs Storgata. Dette gir mulighet for å skape en tydelig egenidentitet. Bebyggelsen er oppdelt i fasadeuttrykket, noe som kan minne om småhusbebyggelsen, ved at det er lagt kun vertikale elementer i form av balkonger, vinduer og materialfelt i fasaden. Bygningsvolumene er enkle, med saltak og med et tidsriktig utseende i vindusplassering og detaljering.

Vi ønsker å gi en nytolkning av det gamle, og samle tidligere perioder og identitet i et nytt bilde. Den eksisterende arkitekturen vil dermed stå enda klarere fram.

Prosjektet er gjennomført, men detaljprosjektering og gjennomføring ble ikke levert av Hille Melbye arkitekter.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299