boliger
galleri
år:
Trinn 1: 2007 Trinn 2: 2008
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
Trinn 1: 6.000m² Trinn 2: 5.000m
Last ned prosjektet som PDF
SOFIES HAGE, OSLO
Boliger
Sofies hage består av 2 byggetrinn med hhv 71 leiligheter i et boligsameie og 57 leiligheter i et borettslag. Boligene ligger på Rodeløkka tett opp mot Freiaparken og gammel industribebyggelse på sjokoladefabrikken.

Den nye bebyggelsen har måttet innordne seg gammel, verneverdig bebyggelse. I overgangen mellom den tette kvartalsstrukturen, typisk for Oslo på slutten av 1800-tallet, og åpnere industribebyggelse ligger den nye bebyggelsen. Delvis i randsonen og delvis inne i kvartalet med innsyn til grønne gårdsrom fra gatene rundt. Boligene ligger fordelt i 3 bygninger i 4 til 7 etasjer over felles parkeringsanlegg.

Bebyggelsen er gitt et moderne uttrykk med volum- høyde- og fargetilpassing til omgivelsene. Den har et opparbeidet gårdsrom og leiligheter med felles trapperom med trinnfri atkomst i hht byggeforskriftenes krav til universell utforming. Boligene har fjernvarme med vannbåren oppvarming. Prosjektet benytter søppelsuganlegg.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299