boliger
galleri
år:
1999-2001
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
19.000m²
Tiltakshaver:
Olav Thon Gruppen AS
Entreprenør:
ØIE AS
Last ned prosjektet som PDF
STASJONSVEIEN, STRØMMEN
Strømmen Park II
Byggeområdet ligger sentralt på Strømmen, vis-à-vis Strømmen Storsenter. Forut for byggesaken ble det foretatt en regulering av området, til forretning, kontor og boliger, med en BYA på 80%.

Anlegget består av 3 boligblokker, forretningsareal og garasjekjeller. En lang blokk i 4 etasjer pluss inntrukket toppetasje ligger langs Stasjonsveien, en kortere blokk ligger parallelt sørvest for denne, med sammenhengende forretningsareal i 1. etasje. I tillegg ligger en frittstående, lavere blokk helt i sør mot boligbebyggelsen i området. Det er 104 leiligheter, ca 3.800 m2 forretningsareal og ca 3000 m2 garasje. Fasadekledning er hovedsakelig lys tegl, med trekledde karnapper og toppetasjer.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299