boliger
galleri
år:
2018
Status:
Rammesøknad
Bruttoareal:
-
Tiltakshaver:
Thongård AS
Entreprenør:
-
Last ned prosjektet som PDF
Strømmen verksted
Gamle strømmen verksted blir boliger
Strømmen verksted var opprinnelig et mekanisk verksted som gjennom tiden har fungert både som jernstøperi og stålverk. En verkstedsbygning i tegl er alt som står igjen til minne om den rike industrihistorien stedet har.Med utgangspunkt i denne historien og det gjenværende bygget har vi laget tre volumer med tegl som hoved materiale i kombinasjon med lakkert metall på balkongrekkverk, plater under vinduer og beslag. Materialvalget styrker samtidig relasjonen og tilhørigheten til området rundt, da omkringliggende bebyggelse som Strømmen Storsenter og Parkodden (boligprosjekt på motsatt side av elven), begge er utført i tegl.
De tre bygningene likner hverandre i form og uttrykk. Hvert bygg er formgitt som to sammenhengende volum, hvorav det ene volumet strekker seg opp til 6. et., mens det andre strekker seg opp til og med 7. et. De to volumene er forskjøvet i forhold til hverandre, og i denne forskyvningen etableres sammenhengende vertikale vindusfelt. For å differensiere de to volumene fra hverandre, har det høye volumet inntrukkede horisontale fuger mellom teglskiftene mens det lave volumet har fuger i flukt med teglsteinene.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299