Bygarasjen, Bergen

Mulighetsstudie -ny bruk av takflater i Bergen by

Mulighetsstudie for utvikling av takflate på Bygarasjen i Bergen. Ny parkforbindelse over tak kombineres med bytrikkstopp  på bakkeplan i bygningsstrukturen. 

TYPE:

Byutvikling

 

ÅR:

2017-2018

 

STATUS:

Mulighetsstudie

 

BELIGGENHET:

Spikkestad

 

OPPDRAGSGIVER:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Oslo Kommune)

 

AREAL:

 

KONTAKTPERSONER:

Per Henrik Svalastog