kontor
galleri
år:
TRINN 1 2009-11, TRINN 2 2013-15
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca 6.200m²
Tiltakshaver:
Kalnes Eiendom AS
Entreprenør:
Ove Skår AS
Last ned prosjektet som PDF
INFOTJENESTER AS, SARPSBORG
Kontorbygg i 4 etasjer for Infotjenester AS, beliggende ved E6 før nordlige avkjørsel til Sarpsborg.
Bygget er et av de første kontorbyggene i landet som blir klassifisert med energimerke A. Dette var tidlig en forutsetning, og er oppnådd ved utnyttelse av dagslys, effektivisering av arealer og god varmeisolering. Her er avanserte styringssystemer for ventilasjon, varme- og kjøling og for lys. Hovedenergikilden er varmepumpe luft/vann med bio-oljekjel som spisslast.

Bygningsvolumet trapper seg gradvis opp fra 2 plan mot boligbebyggelse i vest, til 4 plan mot Inspira science center, E6 og utsikten mot Vestvannet. Hovedadkomst skjer i 2. etg hvor man finner felles resepsjon og kantine. Kontorarealene i de tre nederste etasjene åpner seg mot et sentralt beliggende atrium.Etasjene blir derfor oversiktlige og orientere seg i, og bygget får en innvendig transparent karakter.

Bygget er utført med plasstøpte søyler og dekker av betong. Fasader er bindingsverksvegger med utvendig luftet kledning av pussbærende Sto Ventec fasade-plater. Miljøhensyn og krav til lavt energiforbruk har ført til begrenset bruk av glass i fasader,  - ca 17% av gulvareal. Vindusutforming i kontorarealene er i hovedsak horisontale bånd plassert i forskjellige høyder i forhold til dekker. Vindusbånd går av og til over til å bli karnapper. De horisontale bånd brytes av høye vertikale karnapper som inviterer brukere til «utsiden» av bygningsvolumet. Intensjonen har vært å skape variasjoner i opplevelsen av interiøret, slik at flest mulig skulle kunne finne «sin favorittplass» i bygget. Fasader mot vannspeil på østfasade og arealer mot inngang og syd, har alle større vindusflater. Alle solutsatte fasader har automatisk styrt solavskjerming i form av utvendige persienner.

Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299