kontor
galleri
år:
1993-1995
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
2.700m²
Tiltakshaver:
Avishuset Dagbladet
Entreprenør:
Åke Larsson Construction AS
Last ned prosjektet som PDF
PILESTERDET 8, OSLO
Nytt kontorbygg
Nybygget ble oppført på en svært trang tomt etter riving av en eksisterende bygning. Inneklemt mellom Citypassagen, Akersgaten 47 og Pilestredet 10. Bygget  skulle tjene både som en utvidelse av Dagbladets egne lokaler i Akersgaten 47 og Citypassagen, og som nye utleielokaler. Det ble derfor lagt til rette for dette gjennom forbindelser til nybygget på flere plan.

Byantikvaren hadde synspunkter på hvordan fasaden mot Pilestredet skulle utformes slik at nødvedige hensyn  ble tatt til den verneverdige fasaden på Citypassagen. Vi  la derfor opp til et fasadeuttrykk som brukte de samme materialene og noe av den samme grammatikken uten å bli en  direkte kopi. I gårdsrommet og portrommet er det en mer fri bruk av tegl både med hensyn forband og tegl-farge.

Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299