kontor
galleri
år:
2007
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca 1.200m²
Tiltakshaver:
UDI
Entreprenør:
Bundebygg AS
Last ned prosjektet som PDF
UTLENDINGSDIREKTORATET, OSLO
Ombygging kontorbygg
Hjørnegården Hausmannsgate 21 er hovedkontor for Utlendingsdirektoratet. Etaten har i tillegg lokaler i nabobygningene, bl.a. Hausmannsgate 23, tegnet av Hille Melbye Arkitekter i 2006.

UDI ønsker å fremstå som en åpen, tilgjengelig og profesjonell etat for alle brukere uansett nasjonalitet.  Som ledd i dette, har det vært viktig å skape en designprofil som gir visuell sammenheng og gjenkjennelse for både ansatte og brukere.

Oppdraget besto i å utarbeide et designprogram for farge- og materialbruk, ombygging og ominnredning av hovedadkomstens resepsjonsområde, lokaler for søkere om oppholdstillatelse, kontoravdeling for opplysningstjeneste, og kontorer og møterom for administrerende direktør. Etter gjennomføringen er alle overflater, fast innredning, møbler og gardiner i de ombygde arealene gjennomført i henhold til designprogrammet.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299