Osterhaugsgate 8

Boligprosjekt i Hausmannskvartalene med 34 leiligheter og næringsareal i 1 etg.

Området rundt Hausmannsgate domineres av murgårdsbebyggelse fra siste halvdel av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Bygningen er delt i to, med hver sin farge, for å ivareta variasjonen og strukturen i området. Inngangen til boligene ligger i spalten mellom de to bygningskroppene. 

 

Alle leiligheter har balkong, og de største har balkong både mot gate og bakgård. Det er opparbeidet et felles gådsrom på dekket over 1 etg. i bakgården, med grøntareal og lekeplass.

TYPE:

Boliger

 

ÅR:

2007-2009

 

STATUS:

Ferdigstilt

 

BELIGGENHET:

Oslo

 

OPPDRAGSGIVER:

Stromgård AS

 

AREAL:

Ca. 4.000 m²

 

LAST NED PROSJEKTET SOM PDF

 

 

 

 

 

 

Prosjektet har et moderne uttrykk med pussede fasader mot gaten, malte trevinduer, Prodema (høytrykkslaminat med trefiner i overflaten) og galvanisert stål i rekkverk og balkongavdekninger. Mot gårdsrommet er det brukt liggende sement- baserte plater, Ivarboard, som er lagt som vestlands- panel med skjult innfestning. Utvendige himlinger ved inngangsparti og takterasse er beisede trespiler.