Stovner Bad, Bydelshus og omsorgsboliger

Type:

Swimming facility, community center, and care homes

Year:

2017

Status:

Prequalified competition

Location:

Oslo, Norway

Contact persons:

Robin Rakke og Fredrikke Thuestad

Client:

Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF (KID)

I samarbeid med arkitektkontoret Nils Tveit tegnet vi et konkurranseforslag for Stovner Bad, bydelshus og omsorgsboliger i Stovnerdumpa. Badet omfattet flere basseng, stupetårn og sklie. Alle funksjonene ble prosjektert og tilpasset en krevende tomt med kupert terreng. Det ble etablert et terrassert torg mellom T-banestasjonen i øst og Stovner Bad.

I henhold til VPOR ble det etablert en bred akse gjennom prosjektet og tomten. Bydelshuset ble tegnet som høyere volumer inn mot Stovner Sentrum. Badet ble dyttet inn i landskapet og skråningen opp mot nordøst, og har innganger til alle plan direkte fra terreng. Omsorgsboligene ble lagt i mindre og oppdelte volumer i nordvest.