Bli med til Lohavn!

Et nabolag tilrettelagt for et rikt liv, med opplevelser for alle. For besøkende og for boende, mot sjøen og mellom husene, fra morgen til kveld og gjennom alle årstider.

I Lohavn er arkitekturen tuftet på overskudd og generøsitet, ikke rettet mot den enkelte beboeren, men mot fellesskapet. Portaler, kolonnader, torg og møteplasser, samt en god blanding av funksjoner definerer romlige steder og forløp myntet på alle som besøker stedet. Kanskje er det nettopp dette som kan skape trivsel og tilhørighet..?

Bidraget er levert i parallelloppdrag for Hav Eiendom,

hvor 16 teams har jobbet med 5 delområder på Grønlikaia. Oppdraget er gjort som ledd i utviklingen av detaljreguleringsplan for Grønlikaia. Se mer informasjon på haveiendom.no og hmark.no

Team HABITATs utkast er levert i samarbeid med Edit / atelier, Hoi Oslo, MaterialMapper, Brekke & Strand Akustikk, Itech AS og VA Visjon.