14.05.22

Hille Melbye-prosjekt er en del av museumsutstillingen NABO

Vårt prosjekt på Kalgane i Bergen trekkes frem som et godt eksempel på et byutviklingsprosjekt som skaper gode naboskap.

6. mai åpnet utstillingen «NABO: hvordan skal vi bo sammen» på Kode i Bergen. Utstillingen skal være en møteplass som undersøker hvordan beboere, politikere og fagfolk bedre kan samarbeide om å skape bedre arkitektur. Prosjekt til Hille Melbye på Kalgane er valgt ut til å være med.

– På Kalgane utforsker vi hvordan man kan dyrke følelsen av eierskap til et sted og et nærmiljø ­– ikke bare til eget hjem. Vi har startet med fellesarealene og naturparken, og utviklingen av boligene springer ut fra det, sier arkitekt Mattias Bager.


Prosjektet består av ca. 300 boenheter og utvikles i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus. Kalgane ligger rett ved Lagunen kjøpesenter, og det er Lagunen Eiendom som er oppdragsgiver.

– I en tid der ensomhet er et økende problem, vil det å skape et fellesskap som man kan ta del i være svært viktig for god folkehelse. På Kalgane er gaten et bilfritt tun som inviterer til lek og samvær. Kombinasjonen av urbant miljø og naturpark gir Kalgane unike kvaliteter og de beste forutsetningene for å skape gode møteplasser, legger Mattias til.

Utstillingen som Kalgane er en del av skal presentere innovative eksempler på boliger og nabolag som inviterer til et mer sosialt hverdagsliv der naboer kan dele arealer, bygge felleskap og skape trivsel, samhold og tilhørighet.

Utstillingen er i samarbeid med Byarkitekten i Bergen og forskningsprosjektet #bopilot, og er åpent frem til 11. september.

Du kan lese mer om utstillingen på Kode sine nettsider.