17.04.20

Rehabilitering av Trasophallen

Oppsal arena

Oppsal Arena er bygget på slutten av 60-tallet, med påbygg og tilbygg i 1980 og 2005. Anlegget hadde behov for omfattende rehabilitering både inne og ute. Ombyggingen ble satt i gang høsten 2019, og stilasene ble tatt ned nå rett før påske. Vi ble så glade for å se de oppgraderte (dog uferdige) fasadene at vi følte for å dele dette med andre med en gang
 
Sammen med byggherren Kultur og idrettsbygg, har Rambøll og Hille Melbye arkitekter utviklet konsept og løsninger for ombyggingen i tidlig fase, og arbeidet tett sammen med byggherre gjennom kalkyle og tilbudsunderlag. I detalj- og utførelsesfasen har vi jobbet med WK-Entreprenør som totalentreprenør. 

Alle rom som opprinnelig var garderober i plan 1 ble rehabilitert/tilbakeført som garderober, og i plan 2 ble det gjort større endringer for å gi plass til kontorer og møterom, og et større treningsrom. En viktig del av prosjektet er også oppgradering av ventilasjonsanlegg og oppvarming, og få knadd dette inn i eksisterende lave etasjehøyder. Alt av nytt teknisk plasskrevende ventilasjons- og varmeanlegg ble lagt til i et nytt tilbygg plassert optimalt for det nye ventilasjonsanlegget.

For å få mest igjen for oppgraderingen av ventilasjonsanlegget, ble tak og fasaden etterisolert, og dette ble kombinert med en utvidelse av plan 2, som både gir en mer estetisk tiltalende fasade, og enklere og bedre detaljer mtp varmetap og kuldebruer. 

Når man først bruker så store ressurser inne i bygningen var det ekstra gledelig å gjøre det «siste ekstra» som var en materialmessig oppgradering av fasadene som er med på å gi hele idrettsanlegget et positivt løft. 

Hille Melbye arkitekter har vært ansvarlig arkitekt for hele ombyggingen, og har hatt gleden av å følge prosjektet fra start til slutt. 

Etter i underkant av et års arbeid med riving, rehabilitering og utvidelse vil Oppsal Arena forhåpentligvis stå ferdigstilt sommeren 2020.