12.12.23

Velkommen til oss!

Vi har mange spennende prosjekter med høyt trykk, og har derfor ansatt Vidar Nilsen! En dyktige arkitekt vi får store gledet av i teamet. Med denne nyansettelsen styrker vi vår kompetanse innen kontor, rehab og gjennomføringsfase

Vi ønsker deg Velkommen til Hille Melbye-teamet Vidar!