11.11.19

Nye Jordal Amfi – fra illustrasjon til virkelighet

Illustrasjon vs. virkelighet

Nye Jordal Amfi reiser seg, betongkloss for betongkloss.
Her ser man et foto tatt på byggeplassen og et utsnitt fra 3D-modellen