25.10.21

Vinner av konkurranse for ny bærekraftig bydel i Sarpsborg

Vårt konkurranseforslag for utvikling av den spennende Kalnesparken ble nylig kåret som vinner i en plan- og designkonkurranse for Colligo AS.  Gjennom to faser har Hille Melbye arkitekter utviklet et løsningsforslag med fokus på å skape en levende bydel med urbane kvaliteter; med ulike boformer, næring, park, urbane uterom og inkluderende møteplasser. Kalnesparken utvikles for å bli en selvstendig og bærekraftig bydel, et sted hvor man får lyst til å bo, jobbe og besøke – å leve. Videre jobber vi blant annet med å utvikle prosjektet med trekonstruksjoner, som vil kunne gi prosjektet en styrket estetisk dimensjon.
 
«Dette blir kjempespennende å jobbe videre med!» sier arkitekt og prosjektleder Alf Felberg. «Vi har hatt at godt sammensatt team som har identifisert muligheter og utfordringer på det aktuelle området, hvor produktet har vært gode og realiserbare plangrep på tomten. Nå skal vi videreutvikle prosjektet, parallelt med en god planprosess med Sarpsborg Kommune», fortsetter reguleringsarkitekt Kristin Sande.
 
Hille Melbye arkitekter takker for tillitten fra oppdragsgiver Colligo AS, og ser frem til den videre utviklingen av dette spennende prosjektet.