06.05.20

Fremtidsrettet by bygges til nye høyder

Askim sentrum

Et unikt, høyhus i massivtre vil utgjøre starten på en ny og fremtidsrettet by- og knutepunktutvikling ved togstasjonen i Askim. Tomten skal utvikles til å bli en helt ny del av Askim sentrum, med hotell, nye arbeidsplasser, et variert boligtilbud og attraktive utearealer. – alt som skal til for å skape en levende bydel for byen befolkning. Hille Melbye Arkitekter er stolte over å stå bak konsept og løsninger for planen.

Les mer om prosjektet i siste nummer av Estate Magasin:
https://issuu.com/estatemedia