16.09.23

Moderne hotell bygget som fjell

Vegg-i-vegg med Skihallen i Lørenskog ligger nye Thon Hotel SNØ. Hotellets utforming er et resultat av helt spesielle arkitekturpremisser for området.

Både Skihallen og hotellet tilhører Snøbyen, beskrevet som et av de mest innovative og kommersielle prosjekter initiert i Norge noensinne.

Her beskriver arkitekturpremissene Skihallen som en isbre, på områdets høyeste punkt. Hotellet skal være en fjellvegg som isbreen lener seg mot. Utgangspunktet for det hele var en krevende tomt, med en stor og slak dalsenkning, omgitt av høydedrag med skog og krappe skrenter.

– På grunn av avtrappingen og tilpassingen til terrenget har bygget vært en spennende utfordring og alt måtte tilpasses spesielt, sier Fatima Farran hos Hille Melbye Arkitekter.

Hun står bak utformingen av hotellet, sammen med arkitekt Juliana Voss-Clark.

FRA FJELL TIL ISBRE: Hotellets utforming er inspirert av fjell og berg, og ligger i tilknytning til verdens største innendørs skisenter.

Fra tre til ni etasjer
Hotellet var et av de siste prosjektene som kom inn i Snøbyen, og sto ferdig i juni 2023.

– Da vi begynte arbeidet, lå det veldig mange føringer både i dokumenter og andre bygg som hadde begynt å ta form, sier Juliana Voss-Clark.

For å underbygge assosiasjonen til fjellveggen og samtidig ivareta tomtens begrensinger, er hotellet utført med prefabrikerte fasadeelementer. Fasadeplatene er mørke, og ulike overflater skal gi assosiasjoner til stein- og berg-elementer. Hotellet er også utformet slik at etasjene trappes etter terrenget og skihallen – fra tre til ni etasjer over bakkenivå.

Adkomst til innendørs skihall
Foruten byggets utforming er det spesielle med Thon Hotel SNØ en innendørs adkomst til Norges største innendørs skiarena. Det er også bygget en underjordisk parkeringskjeller med skiboder, smørerom, lager, tekniske rom samt rømningskulvert fra skihallen.

Hotellet rommer i tillegg 289 hotellrom, en stor konferansesal, rom for møte og seminar, en restaurant og et treningsrom. Monn Interiørarkitekter har hatt ansvar for design av faste og løse interiørløsninger. De har tatt utgangspunkt i Thon Hotels eget interiør konsept og byggets moderne arkitektur.

Du kan lese mer om det nye hotellet på iRadar.no.