13.05.22

Skal lage bygulvskart for Nye Hammersborg

Hille Melbye skal bistå Hammersborg Områdeforum og OMA i utarbeidelsen av bygulvskart for Nye Hammersborg. 

 

Det er Statsbygg, OBOS, Møller Eiendom, Höegh Eiendom, AB Invest og Storebrand Eiendom som har gått sammen om å etablere Hammersborg Områdeforum. Én av oppgavene til områdeforumet er å identifisere handlingsrommet for regjeringskvartalets tilstøtende tomter, samt å fremkalle et felles framtidsbilde av hvordan nye Hammersborg kan bli. Hille Melbye skal bistå i prosessen med utarbeidelse av analyser, visjon og bygulvskart.

 

Et bindeledd i byen
Bygulvskartet skal indentifisere suksesskritierier for en vellykket gjenåpning og revitalisering av et spennende område i Oslo sentrum som lenge har vært utilgjengelig. Nye Hammersborg skal bli en flerfunksjonell og levende bydel som kobler Youngstorget og Tullin sammen i øst-vestaksen, og St. Hanshaugen og Grensen i nord-sør, forteller arkitekt Kaja Melbye i Hille Melbye Arkitekter.

 

– Den nye regjerningsparken, og summen av alle prosjektene som er under utvikling omkring, vil skape en etterlengtet forbindelse over Akersryggen som kan endre tyngdepunktet i byen, forklarer hun.

– Sterk karakter og identitet
Regjeringskvartalet setter føringer for utviklingen av tilstøtende områder, slik som nye Hammersborg er. Kaja Melbye forklarer at Nye Hammersborg ikke kun skal bli en passasje for gjennomgang, men et sted innbyggerne skal stoppe opp.

 

– Hammersborg blir Oslo sentrums viktigste transformasjonsområde, og at det det er viktig å se på sammenhenger, mulighetsrom og programmering av inne- og uterom på bygulvet. Nye Hammersborg skal ikke bare bli et område folk beveger seg gjennom, men en destinasjon med sterk karakter og identitet. 

 

Arbeidet med områdekartet er i gang og skal fortsette utover høsten.