18.05.21

Klarsignal for Eidsvolls største sentrumsutvikling

Med utbyggingen av Wergelandskvartalet, får Eidsvoll sentrum et stort løft med både nye boliger, butikker og lokaler for næringsliv.

Hille Melbye har tegnet det som nå skal bidra til en moderne ny del av Eidsvoll sentrum. Kommunen har brukt flere år på å vurdere og diskutere det som har blitt beskrevet som kommunens største prosjekt noensinne. Tidlig i mai godkjente kommunen endelig utbyggernes planer. Den nye bebyggelsen vil ligge tett opp mot bevaringsverdig trehusbebyggelse i Eidsvoll. Det nye Wergelandskvartalet er godkjent for bygninger på tre til åtte etasjer i tillegg til et signalbygg på 12. etasjer.

– Skape enda mer levende sentrum

– Vi gleder oss til å komme i gang og bidra til å skape et enda mer levende Eidsvoll sentrum med gode urbane kvaliteter, sier arkitekt Kaja Melbye i Hille Melbye.

Det nye Wergelandskvartalet skal bestå av to kvartaler i Eidsvoll sentrum. Førsteetasjene vil romme butikker og næring, mens det oppover i etasjen bygges leiligheter. Å bygge i høyden på den nye tomten byr også på utfordringer ved at den ligger nært opptil den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Eidsvoll og bebyggelse på hovedsakelig to til fire etasjer.

– I den videre utvikling av prosjektet vil vi fortsette å jobbe med fasadematerialer og utforske hvordan vi kan bryte opp og binde sammen kvartalet slik at det bygger videre på Eidsvolls identitet og står godt mot det karakteristiske trehusmiljøet, forteller Melbye.

Les mer om prosjektet i Estate (krever innlogging)