07.10.20

JA til ny kino og nytt bibliotek!

Flertallet i kommunestyret stemte ja til realisering av kulturkvarteret ved verftet i Harstad havn. Kaarbø-kvartere vil supplere og utvide Harstad sentrum, og tilføre byen fornying og tiltrengte kvaliteter. Med plassering av et nytt, tidsriktig bibliotek og et nytt moderne kinoanlegg i den naturlige forlengelsen av Fjordgata sørover fra sentrum oppnår Harstad den sentrumsutviklingen byen trenger.

«Prosjektene vil sammen med planlagt visningssenter, hotell, leiligheter og attraktive byrom skape et kulturelt tyngdepunkt og en naturlig møteplass for hele byen», sier prosjektleder og arkitekt Alf Felberg.

Les mer om prosjektene i Kaarbø-kvarteret her.