13.11.22

Drømmen om Champions League-fotball i Bærum kan oppfylles om få år

Hille Melbye Arkitekter, med Robin Rakke i spissen, har i mange år jobbet for å få til nye Nadderud Stadion i Bærum. Sammen med totalentreprenør Backe Stor-Oslo, Stefan Ekberg arkitekter, Dr. Techn. Olav Olsen, Cushman & Wakefield med flere har Hille Melbye endelig vunnet samspillskonkurransen om å få utvikle det omfattende prosjektet med idrettspark og stadion.

 

Oppdragsgiver for prosjektet er Bærum kommune. I oppgaveforståelsen er det lagt vekt på viktigheten av å skape både en konkurransedyktig arena for elitefotball og en attraktiv møteplass for alle i nærmiljøet i hverdagen.

 

Nadderud Idrettspark og Stadion, der generasjoner møtes til hverdag og fest!

I mange år har Bærum Kommune manglet et bærekraftig tilskueranlegg for toppfotball, verdens største og mest samlende publikumsidrett. Likevel har noen av kommunens fotballklubber klamret seg fast i Norges-toppen, på både kvinne- og herresiden. Med denne arenaen skal toppfotballen i kommunen bli mer konkurransedyktige i fremtiden.

 

– Dette vil definitivt bidra til at toppfotballen i kommunen vil kunne utvikle seg videre, samt at det vil øke attraktiviteten med å dra på kamp for mange av de drøyt 130.000 innbyggerne. En ny arena hvor det jevnlig skapes gode idrettsprestasjoner foran mye publikum, vil også kunne gi kommunen en styrket identitet utad, og enda viktigere en følelse av felleskap og tilhørighet innad. Å ha en eller flere fotballklubber som konkurrerer i Norges-toppen er ikke mange steder forunt, og med denne nye arenaen vil Bærum kommune fortsette å kunne hevde seg i fotball i fremtiden, sier Robin Rakke, arkitekt hos Hille Melbye Arkitekter.

 

Det som bygges skal imøtekomme krav fra NFF og UEFA, med 8.000 tilskuerplasser og tilhørende moderne fasiliteter. I tillegg skal arenaen planlegges for å bli en mest mulig sosial og bærekraftig møteplass, som er attraktiv og inkluderer flest mulig i hverdagen. Med gode arkitektoniske grep kan arenaen med idrettspark fortsette å bygge stedstilhørighet, øke trygghet, trivsel og samhold, stimulere samarbeid, mestring og vekst, samt bygge identitet, tilgjengelighet og nettverk.

 

– En bærekraftig arena vil kort sagt kunne ha en positiv påvirkning på alle samfunnsområder i årene fremover. Dette handler om å bygge og styrke lokalsamfunnet, og det blir veldig spennende å få være med på. Vi skal gyve løs på prosjektet med ydmykhet, og med mål om å få ut mest mulig av potensialet i oppgaven, forteller Rakke.

 

En bærekraftig stadion og idrettspark med flere tilbud enn toppfotball

I den nye arenaen blir næringsarealene viktige for å skape samlingspunktet, og ikke minst for å gjøre det mulig å drive toppfotball på stedet. Det ligger et stort potensial for sambruk av arealer mellom næringsdelen og med stadionarealer som ellers kun er i bruk på store publikumsarrangementer.

 

– En bærekraftig stadion for alle må inneholde flere tilbud enn fotball, som vil kunne gjøre det til et pulserende sted – morgen, ettermiddag og kveld – hele uka – hele året. Med riktige aktører inn vil det være med på å øke attraktiviteten for det helhetlige prosjektet. Dette kan være idrettsrelaterte aktører, helseaktører, restaurant/kafé, kontorkonsepter eller andre former for idrett og aktiviteter, forklarer Rakke.

 

Et fotballstadion optimalisert for bra publikumsstemning

I Norge, og i verden for øvrig, finnes det mange fotballstadioner med ulik arkitektonisk utforming. Noen har åpne hjørner, noen har tribuner som er oppdelt i øvre og nedre seksjoner, og alle har ulike takformer. Det finnes ingen fasit for hva som er et bra stadion, men noen grep kan være viktigere enn andre.

 

– Selve stadionet, med tribuner og tak, bør helst utformes slik at det blir et intimt og akustikkoptimalisert uterom der forholdene ligger til rette for best mulig publikumsstemning. Dette er ofte en undervurdert suksessfaktor for et bra stadionanlegg. Sammen med fotballprestasjoner er god publikumsstemning en av de faktorene som kan påvirke besøkstallene aller mest. Stemning smitter mellom mennesker, og vi bør etterstrebe å få til arkitektoniske rammer hvor det er enklere å skape denne publikumsstemningen omkring en fotballkamp, sier Rakke.

 

Samspill til dommeren blåser i fløyta

Hille Melbye Arkitekter og Stefan Ekberg Arkitekter begynner nå arbeidet med å utvikle prosjektet, i samspill med totalentreprenør Backe Stor-Oslo, Bærum kommune med flere. Samspill er en forholdsvis ny gjennomføringsmodell, og som blir mer og mer vanlig i bransjen.

 

– Dette blir enda en erfaring med samspill som gjennomføringsmodell for oss, og vi har stor tro på at sluttproduktet er tjent med at alle parter er med i utviklingen av prosjektet fra første stund. Det blir en utrolig spennende prosess å være med på, og vi gleder oss til å presentere produktet etter hvert, sier Ingvil Arntzen, daglig leder i Hille Melbye arkitekter.

 

Beslutning om oppstart av byggefasen vil først bli politisk behandlet høsten 2023. Ferdigstillelse og overlevering er planlagt til avspark sesongstart 2026.

I fjor høst skrev Robin Rakke et innlegg i Budstikka, der han blant annet beskrev hvilken betydning en ny konkurransedyktig arena vil kunne ha for Bærum kommune og dets innbyggere. Debattinnlegg kan leses her.