19.08.20

Nekrolog over Harald Hille

Arkitekt Harald Hille døde fra oss den 7. august 2020, godt over 99 år gammel. Han ble født 1. mars 1921, og hadde sin barndom delvis i Oslo og på Hamar.

 

Annen verdenskrig satte en brems på Harald Hilles utdannelse, der han deltok aktivt i motstandsbevegelsen på mange områder. Sin arkitektutdannelse fikk han i Zurich, og han startet eget firma i 1955. Oppdragene var til å begynne med mye relatert til kirke og misjon, biskopsønn som han var. Arkitektbedriften vokste ettersom årene gikk, han fikk partnere, først Harald Melbye og dernest Tore Wiig, og kontoret ble hetende Hille Melbye Arkitekter AS, i dag med over 50 medarbeidere. Arbeidsoppgavene har fått stor spredning, men kirker inngår fremdeles i porteføljen.

 

Harald var en beskjeden mann, likte ikke å stikke seg frem. Men han hadde en naturlig autoritet. Haralds arbeidskapasitet, redelighet, raushet og lyse sinn, med mengder av humor, satte spor og preger stadig kontorets grunnholdning. Renhet og måtehold gjennomsyret hans arkitektur og alt han foretok seg. Her var ingen ekstravaganse, men heller ingen gjerrighet eller påholdenhet.

 

Harald ledet sitt kontor på en moderne og fremtidsrettet måte. Kvinnelige arkitekter var like selvfølgelig som mannlige. Eierskap og ansvar ble tidlig overlatt til medarbeidere på en tid da dette var uvanlig.

 

Harald stilte krav til sine medarbeidere, men slapp oss til og gav ansvar og tillit, og det preget kontoret. Resultatet ble et sjeldent godt, kreativt og spennende arbeidsmiljø med store porsjoner av humor, latter og festligheter, kjent langt utenfor egne rekker.

 

Harald elsket sitt arkitektkontor. Han var virksom på kontoret til han fylte 89 år, men gav fra seg roret lenge før det. Da blandet han seg overhodet ikke inn i driften, men gav råd og sa sin mening når han ble spurt. Og vi spurte.

 

Harald Hille vil nok bli husket for alle kirkene firmaet tegnet, i alt 27 kirker og menighetshus under hans ledelse. Alle er preget av nøkternhet, men likevel fylt av høytid og varme.

 

Harald var et vanemenneske. Uavhengig av arbeidspress, vær eller føre møtte han sine to nære arkitektvenner Odd Østbye og Fredrik Winsnes hver eneste onsdag for å gå i marka så lenge de hadde hverandre.

 

Harald var sterkt knyttet til sin kjære kone Elisabeth, som var hans faste støtte i alle situasjoner. Harald fikk beholde helsen like til det siste.

 

Vi som var så heldige å få arbeide og virke sammen med Harald Hille, har mye å takke ham for. Våre tanker går til Elisabeth og til resten av familien.

 

Tore Wiig

Hille Melbye Arkitekter AS