03.02.23

Godt nytt fra havnefronten

Prosjektet vårt Skur 38 ved Vippetangen i Oslo har fått en flott anmeldelse i Morgenbladet, med ros for sin kombinasjon av gammeldags og moderne stil. Oslo Havn får skryt for å vise lederskap innen sirkulærøkonomi og bærekraftig rehabilitering, samt for delta i Futurebuilt-programmet. Anmelder Gaute Brochmann mener at forbildeprosjekter som dette er nødvendige for å gjøre sirkulært byggeri billigere og å gjøre bærekraftige løsninger tilgjengelige for alle.  «Godt nytt fra havnefronten» skriver Gaute Brochmann i Morgenbladets flotte anmeldelse av bygget vårt Skur 38, som nå står ferdig ved Vippetangen i Oslo .Vi er stolte av å ha tatt del i dette tverrfaglige samarbeidet, og ikke minst av resultatet som Brochmann beskriver som «… en bygning som fremstår både gammeldags og moderne på en gang.»  Ved å ta del i Futurebuilt-programmet, har vi lært mye om sirkulærøkonomi og bærekraftig rehabilitering, særlig viktige kompetanser i møte med det grønne skiftet. Og som Brochmann skriver: «Det er veldig bra at en bemidlet aktør som Oslo Havn går foran og tar seg råd til å velge slike løsninger. Sirkulært byggeri er fortsatt en kostbar fornøyelse. Og for å gjøre det billigere å ta vare på ting, er slike forbildeprosjekter akkurat det som trengs»

Les mer i dagens Morgenbladet, og på hjemmesiden vår: https://hmark.kinsta.cloud/projects/skur-38/