11.03.20

Vårt første prosjekt i massivtre

Sagparken er under oppføring på Harestua.

Med boliger, næring og kontorer som omkranser et flunkende nytt torg er vi med på å skape et nytt og levende sentrumsområde for bygda. Materialvalget falt seg helt naturlig på tomta som tidligere var treindustriens hjerte i området. Byggetrinn 1 står ferdig til høsten, og byggetrinn 2 skal rammesøkes i løpet av våren.

Se animasjon av det helhetlige prosjektet her:

Nye Harestua Sentrum