07.01.22

Kjendisinvestor bidrar til å bygge Askim til nye høyder

Et 50 meter høyt hotell i massivtre og et nytt boligkvartal skal danne kjernen i nye Askim sentrum. Med høye byutviklingsambisjoner gir investorene full gass, og nå har de også fått med seg Aksel Lund Svindal på laget.

Gjennom flere år har vi hatt et godt samareid med Karlander Eiendomsutvikling AS, og vi er stolte av å bistå dem i planleggingen av nye Askim. Utbyggingen tilrettelegger for stor vekst i Askim, både i form av nye arbeidsplasser, flere beboere og med byen og jernbanestasjonen som trafikknutepunkt for et større område. Dette har vært én av årsakene til at tidligere toppalpinist og investor Aksel Lund Svindal har blitt overbevist om å kjøpe 25 prosent av selskapet.

 

Hille Melbye har utformet skissene til hvordan nye Askim sentrum kan se ut i tett dialog med Karlander Eiendomsutvikling AS. I tillegg til store næringsarealer i høyhus på 14 etasjer, 400 parkeringsplasser og store uteområder, har arkitekt Kaja Melbye også fått anledning til å tegne inn et boligbygg på 10.000 kvadratmeter med 110 leiligheter, der Bane Nor Eiendom er medeier.

 

 

GRØNT HJERTE I SENTRUMSUTVIKLING: I bofellesskapet Meierihagen i nye Askim sentrum, vil et 80 kvadratmeter stort hagehus pulsere som et grønt hjerte i fellesskapets gårdsrom.

Melbye har blant annet fått lov til å ta et uvanlig grep ved å bygge deler av det som normalt måtte vært forbeholdt utearealet innendørs, i form av et innebygd hagehus i gårdsrommet.

 

– Vi i Hille Melbye mener arkitektur bør tilrettelegge for gode sosiale møteplasser. Det er en viktig del av tankegangen og visjonen bak helheten i utviklingen av et nytt urbant og grønt Askim sentrum, noe du også finner igjen i felleskapet vi tilbyr beboerne i Meierihagen gjennom et helårs hagehus som samlingspunkt, sier Melbye.

 

Les mer om prosjektet på Estate.no (krever abonnement).