25.08.21

Vi presenterer pilotprosjektet «Byboliger for Alle» på OBOS boligkonferanse

Hvordan kan nye bokonsepter bidra til aktive førsteetasjer i utviklingsområder og flere rimelige boliger? Med pilotprosjektet «Byboliger for Alle» håper vi å inspirere til endring i fremtidens by- og boligutvikling.

Tirsdag 7. september står våre arkitekter Kaja Melbye og Ingrid Sletten på scenen på OBOS boligkonferanse for å presentere perspektiver og tiltak fra det spennende by- og boligutviklingsprosjektet «Byboliger for Alle».

– Gjennom dette prosjektet har vi sett på hvordan vi kan få til bedre byliv, et mer bærekraftig nabolag, rimeligere boliger og et mer variert boligtilbud, forteller Kaja Melbye.

Kaja er utdannet arkitekt fra arkitekthøyskolen i Oslo og Ingrid er blant annet utdannet fra The Royal Danish Academy of Fine Arts. De er begge opptatt av å utforske alternative utviklingsmodeller som kan bidra til at flere får tilgang til gode boliger. I samarbeid med Pådriv og JM Norge og støttet av Husbanken har Hille Melbye arkitekter nylig lansert pilotprosjektet «Byboliger for Alle». Det skal vise hvordan nye bokonsepter kan bidra til økt byliv og bedre nabolag i områder som er under utvikling.

– Et viktig mål med prosjektet har vært at vi skal klare å finne frem til en modell som gjør at vi kan etablere rimelige boliger uten å gjøre oss avhengig av offentlige subsidier, sier Ingrid Sletten.

Boligkonferansen handler om hva som skal til for å skape verdens mest rettferdige byer, og her skal Hille Melbye-arkitektene bistå med spennende og nytenkende løsninger basert på innsikten fra prosjektet.

Bli med på boligfesten i Operaen tirsdag 7. september!

Med deg på arrangementet her!