07.02.24

Seier i Fredrikstad

Det er med stor glede vi kan dele nyheten om at Fredriksborg Eiendom valgte å gå videre med vårt løsningsforslag for Nygaardsgata 28-30, etter avholdt parallelloppdrag høsten 2023. Nå er planinitiativet sendt inn til kommunen og planene for et nytt kvartal kan endelig vises frem.

Fredriksborg Eiendom er en seriøs utvikler med ambisiøse planer for prosjektet.

Himmelstredet skal bli et pulserende hjerte i Fredrikstad sentrum: Et høykvalitets bykvartal som setter stedstilpassede og vakre rammer for publikumsrettede tilbud, moderne arbeidsplasser og unike byboliger.

Med et multifunksjonelt innhold, tiltalende og variert arkitektur, samt inviterende byrom, er intensjonen å bidra til økt byliv, trivsel og aktivitet i en del av sentrum som allerede har fått et betydelig løft gjennom etablering av den verdsatte Nygaardsplassen.  

Eiendommen har en svært sentral beliggenhet midt i Fredrikstad sentrum, men er i dag bare delvis bebygget med utstrakt grad av bakkeparkering. Planene om oppføring av et verdig sentrumskvartal vil derfor være et viktig ledd i en pågående byreparasjon av Nygaardskvartalene og miljøet langs byens viktigste gågate.

Det legges til rette for en høy førsteetasje med utadrettede funksjoner på bakkeplan. En passasje gjennom kvartalet knytter et urbant torg mot Nygaardsgata sammen den planlagte byparken mot øst. To kontoretasjer binder kvartalet sammen i andre og tredje etasje. Over dette legges det til rette for avtrappende toppetasjer som rommer attraktive byboliger med generøse takterrasser.

I utarbeidelsen av prosjektet har vi latt byggets varierte romprogram få gjenspeile seg i fasadene og dyrket frem et arkitektonisk formspråk som treffer kjernen av Fredrikstads identitet, samtidig som et friskt og moderne tilsnitt gjør seg gjeldende.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette prosjektet i samarbeid med Fredriksborg eiendom og Fredrikstad kommune. 

Visualiseringer er utført av Visulent